පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

යටපත් වු ත්‍රි මූර්ති සපිරි සහජ දස්කම් හා නවීනාංගයන් මතු පරපුරට දායාද කර හරවත් අනාගතයකට පියවර තබනු දැකිම අපගේ දැක්මයි.

මෙහෙවර

අඩ සියවසක අඩකටත් වඩා දුක් දොම්නස් සයුරේ පිඩා විදි ප්‍රදේශය බාල, තරුණ, මහලු සැමගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සදහා ගත සිත අත දි ඔවුන් පා නගන විද්‍යා සාහිත්‍ය කලා ත්‍රිවිධ හැඩතල සහිත පියගැට පාමුල සිට වැරෙන් විරියෙන් අප නොදුටු ක්ෂේම භුමියට ඔසවා තබා ගුණ ණැන සපිරි සමාජ හර පද්ධතියක් දෙස නිහඩව සතුටින් බලා සිටිම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගිම.
  • කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.
  • සංස්කෘතික සේවාවන් සැපයිම.
  • ජාතික උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරිම.

ඉතිහාසය

1998/05/28 වන දින මෙම මධ්‍යස්ථානය ශිරාන් දැරණියගල මැතිතුමා අතින් විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන