පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඇලපාත ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්...
ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඇලපාත ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්...
ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඇලපාත ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇලපාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

සාකච්චා කර ගත හැකිය

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වෙනත් පැදුරු සාජ්ජ කණ්ඩායම් ලබාදීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

චීන ජනතාව මේ දිනවල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරනු ල...

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයීය ‘‘විහඟ’’ පෙර පාසැලේ 2012 ව...

දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන