පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • “සිත් පහන් වේවා ” වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • ලෝක ළමා දිනය
  • ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල
  • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
 

Latest News