පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකික ජාතියේ අනාගතය පිළිබඳ අපගේ දැක්ම හැඩගස්වන්නේ සංස්කෘතියයි.සංස්කෘතිමය මූලාශ්‍රයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් වියවුලට පත්වේ .සංවර්ධනයට සංස්කෘතිකමය මුහුණුවරක් ලබා නොදුනහොත් එහි ආත්මය වියැකී යනු ඇත.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරිම. එම අංගයන්ගෙන් පරිතෝෂිත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරිම සහ සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරිම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින සංස්කෘතිකමය අංගයන් ආරක්ෂා කර ඒවා පෝෂණය කිරිම හා ප්‍රවර්ධනය කිරිම.
  • ග්‍රාමීය මට්ටමේ නිර්මාණ කුසලතා ඇති පිරිස් හට එම නිර්මාණ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන යාමට අත්වැලක් වීම.
  • ශ්‍රි ලංකාව තුල පවතින ප්‍රෞඪ සංස්කෘතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කොට මතු පරපුර වෙනුවෙන් දායාද කිරිම.

ඉතිහාසය

2014 මාර්තු 16 වන දින ගරු ටි.බි. ඒකනායක මැතිදුන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්