පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
තෝණිගල,
ආණමඩුව.

දුරකතන අංකය: 
විද්‍යුත් ලිපිනය : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
A.H.M කල්‍යාණී කුසුම් කුමාරි ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 778759883
B.M නෙරංජගා සරෝජනී සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

+94 710854607

S.M සමින්ද හේමන්ත කුමාර සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 773291434
A.H.M අජිත් ප්‍රසන්න අබේරත්න කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 714411504
උපාලි තෙන්නකෝන් මුරකරු +94 711749898
A.H.M මද්දුම බණ්ඩාර ආදේශක මුරකරු +94773746320

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්