පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගත පිළිබඳ අපගේ දැක්ම හැඩගස්සවන්නේ අපේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතික මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය වියදුලෙන් වියදුලට පත්වේ. සංවර්ධනයට සංස්කෘතික මුහුණු නොදු‍න්නහොත් එහි ආත්මයය වියකීයැයි.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුලින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය කිරීම, එම අංගයන් පරිපෝෂිත සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනයා අතර පැතිරවීම තුලින් සංවේදී සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරීම, අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණ

  • ප්‍රදේශයේ ආවේනික සම්ප්‍රධායික සංස්කෘතික අංග වැලලී යාමට නොදී ඒවා ආරක්ෂා කිරීම.
  • නර්ථන, සංගීතය, චිත්‍ර, වැනි සෞන්දර්ය විෂයන් මගින් ප්‍රදේශයේ සිසු දරු දැරියන් දිරිමත් කො‍ට ජාතික තලය‍ට ගෙන ඒමට අවස්ථා ලබාදීම.
  • විසිරී පවතින විවිධ සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන් ජන කො‍‍‍ටස් සහ සංස්කෘතික විවිධත්වයෙන් හදුනාගැනීම, ඒකරාශි කිරීම
  • ජනතාවගේ කියවීමේ රුචිය වැඩි කිරීම සඳහා පුස්තකාල පහසුකම් ලබාදීම.

ඉතිහාසය

2007 මැයි 13 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පී කලාභූෂණ පියසේන හේන්දුරුගොඩ මහතා මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය

 

නැවුම් පුවත්