පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කරුවලගස්වැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අලුත්ගම,
ඉහළ පුලියන්කුලම,
පුත්තලම.

දුරකතන අංකය:
විද්‍යුත් ලිපිනය : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ආර්.එච්.එම්. මධුර වසන්ත ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 718250851
එච්.එම්.එන්.එම්. කුමාරි
සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 712993214
R.H.M ජනක කුමාර තෙන්නකෝන් කාර්යාල කාර්යය සහයක +94 716261128
ඩී.එස්.එල්.කේ. විතාන
මුරකරු +94 714848165
D.M සදුන් ඉංදික මුරකරු +94 710401802

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්