පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගතය පිළිබඳ අපේ දැක්ම හැඩ ගස්වන්නේ අපේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතික මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් වියවුලට පත්වේ. සංවර්ධනයට සංස්කෘතික මුහුණුවරක් නුදුනහොත් එහි ආත්මය වියකී යයි.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය කිරීම ,එම අංගයන්ගෙන් පරිපෝෂිත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී, සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින්සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි

අරමුණු

  • ප්‍රදේශයට ආවේනික සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික අංග වැලලී යෑමට ඉඩනොදී ඒවා ආරක්ෂා කිරීම.
  • සාම්ප්‍රදායික නර්තන, සංගීත, චීත්‍ර, වැනි විෂයන් මගින් ප්‍රදේශයේ සිසු දරු දැරියන් දිරිමත් කොට ජාතික තලයට ගෙන ඒමට අවස්ථාව ලබා දීම.
  • ආයුර්වේද වෙදකම ඉදිරියට ගෙන යෑමට කටයුතු කිරීම.
  • විසිරී පවතින විවිධ සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන්, ජන කොටස් හා සංස්කෘතින් වල විවිධත්වය හඳුනා ගැනීම හා ඒක රාශී කිරීම.
  • ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ කියවීම රුචිය වැඩි කිරීම සඳහා පුස්තකාල පහසුකම් ලබාදීම.
  • අංගම්පොර සටන් කලාව හදුන්වා දීම තුලින් පැරණි ජනක්‍රීඩා නව තත්වයට ගෙන ඒම හැකිවීම.

ඉතිහාසය

2002 මැයි මස 16 වන දින ප්‍රවීණ ලේඛීකා චන්දි කේ. රණසිංහ මහත්මියගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්