පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දෙයියන්දර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දෙයියන්දර.

දුරකතන අංකය:- +94 41-3415289
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ඹ.ජී. සුනීතා රත්නායක ස්ථානභාර නිලධාරී +94 72-8188276+94 72-8188276
එමි.ඒ. සන්ධ්‍යා කුමාරි සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71-1261834+94 71-1261834
අයි.ඩබි. විජේරත්න සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී නිලධාරී +94 77-3781979+94 77-3781979
පුෂ්පා සමරසිංහ සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී නිලධාරී +94 71-6040311+94 71-6040311
කේ.එස්. රොහාන් මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 71-4489717+94 71-4489717
එමි. වසන්ත සංජීව මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක -
සුජීව රණවීර මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 77-5623456+94 77-5623456
කේ. කුසුමිසිරි මයා ආදේශක මුරකරු +94 77-4104067+94 77-4104067

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්