පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

අකුරැස්ස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මාරඹ උතුර (දියවර ගම්මානය)
අකුරැස්ස.

දුරකතන අංකය: +94 77 5085533
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
කේ.එස්. ප්‍රියානි ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 77 508583
ඩබ්.එන්. නිරංජලා ප්‍රියානි සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 71 8022125
නිරෝෂා සංජීවනී සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 72 6076542
කේ. අමිල සඳරුවන් මධ්‍යස්ථාන කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 72 2565445
එම්.පී. පොන්සේකා මධ්‍යස්ථාන මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්