පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගතය පිළිබඳ දැක්ම හැඩගස්වන්නේ අපගේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතිකමය මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් නොදුනහොත් එහි ආත්මය වියැකී යයි.

මෙහෙවර

දකුණු සිරිලක රුහුණුට ආවේණික පහතරට සම්ප්‍රදාය මුදුන් මල්කඩක්සේ ප්‍රමුදිත කරමින් කන්ද උඩරට වෙස් නර්තනයේ අනන්‍යතාවය ද සමන් දෙවි අඩවියේ ප්‍රචලිත සබරගමු නර්තන ශෛලියද ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියක් තුලින් මතු පරපුරට දායාද කිරීම හා ඒ තුලින් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරීම.

අරමුණු

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය විදහා දක්වන අපේ උරුමයක් වූ ජන සංගීතය, පාරම්පරික නැටුම් කලාවන් හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් දේශීයව හා විදේශීයව ප්‍රදර්ශනය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුලින් ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ විශිෂ්ඨතම සලකුණ වන සම්ප්‍රධායික කලාවන් වියැකී නොදී අනාගත පරපුර උදෙසා පෝෂණය කර රැක දීම.

ඉතිහාසය

2010 මාර්තු 31 වන දින දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාර කුමාරි බාලසූරිය මහත්මියගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්