පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වැල්ලමඩම, 
මාතර.

දුරකතන අංකය: +94 41 2222681
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය

ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 711509509

සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 766148448

කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 772638655

මුරකරු +94 770433343

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්