පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කිරිමැටිමුල්ල, ‍
තෙලිජ්ජවිල.

දුරකථන අංකය - +94 41-3491608
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩී.කේ. රත්නසිරි මයා ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
+94 718082093+94 718082093
ඒ.පී. මාලනී මෙන්ඩිස් මිය 
සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 719517444+94 719517444
ජේ.වී.කේමිකා නිල්මිණි මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 718141186+94 718141186
චාම් මද්දුමගේ මයා මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක
+94 776454947+94 776454947
චන්ද්‍රකාන්ත බණ්ඩාර මයා මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 717678338+94 717678338
ආරියවංශ මයා මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 774750299+94 774750299

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...