පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විම්සීම්

පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
හීගොඩ, ඌරුබොක්ක.

දුරකථන අංකය: +94 41 3493274
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථනය
එම්.ඩබ්ලිව්. ජයරත්න මහතා ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිළධාරී +94 777853160
+94 714468608
එල්.පී.එස්. ලියන පතිරන මිය සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 778585070
ඒ.කේ. ජාසිංහ සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 715986982
ජේ.එන්. චමිලානි මධ්‍යස්ථාන සහයක +94 718022124
කේ.ඒ. සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සහයක +94 724030940
සී. කන්ඩම්බි මුරකරු +94 774330824
ඉසුරු ජයනාත් මුරකරු +94 715186227

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්