පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
පල්ලේගම,කොළවෙනිගම,
දෙනියාය.     

දුරකථන අංකය - +94 41 3428730
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ජේ.ජී විමල් දයානන්ද ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 777192854
එන්.කේ කාංචන අනූප සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 776324459
ඒ.ධම්මිකා ද සිල්වා මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 727036558
පී.එච් කරුණාරත්න මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 771795915

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්