පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
දෙනිපිටිය,
වැලිපිටිය.

දුරකතන අංකය:+94 41-3401120
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
දිල්හානි තනුජා උක්වත්තගේ ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 41-3401120+94 41-3401120
පී.කේ.ටී.එච්. ප්‍රසංගිකා සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ජී. සංජීවනී සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී
එච්.ඒ. විදිත සාරංග මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක
කේ.ටී. කැලුම් මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක
කේ. ජයන්ත මධ්‍යස්ථාන මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්