පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගතය පිළිබඳ අපේ දැක්ම හැඩගස්වන්නේ අපේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතියම මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් නොදුනහොත් එහි ආත්මය වියැකී යයි.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරීම එම අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • වියැකී යන සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගැනීම.
  • ප්‍රාදේශීය මට්ටිමින් විවිධ දක්ෂතා ඇති දුවා දරුවන් සංස්කෘතිකමය මට්ටමින් වර්ධනය කර ජාතික මට්ටමට හා ජාතික මට්ටමෙන් ජාත්‍යන්තර දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම.
  • පාරම්පරික කලා ශිල්පයන් ඉදිරි පරපුර සඳහා ලබා දීමට ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකිවීම.

ඉතිහාසය

2004 අගෝස්තු මස 27 වන දින ප්‍රවිණ කලා ශිල්පී ඇඩ්මින් වාදසිංහ මහතා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්