පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අළුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යෑම/හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • "සිත් පහන් වේවා" වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • "සෙනෙහස" රසවින්දන සායනය
  • ලෝක ළමා දිනය
 

නැවුම් පුවත්