පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • “සිත් පහන් වේවා” වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • “සෙනහස” රසවින්දන සායනය
  • ලෝක ලමා දිනය

මෙම වැඩසටහන් පිළිබද තොරතුරු +94 41-3428730+94 41-3428730 දුරකතන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට අයදුම් පතක් යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

 

නැවුම් පුවත්