පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික ස්ථාන කීපයක වත්මන් හිමිකරුවාණන් වූ කෘෂි ප්‍රදේශයක භාරකාරත්වය උසුලන වැව් ඉස්ම...
ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික ස්ථාන කීපයක වත්මන් හිමිකරුවාණන් වූ කෘෂි ප්‍රදේශයක භාරකාරත්වය උසුලන වැව් ඉස්ම...

ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වර්ග කිලෝමීටර් 2784 ක් පමණ භූමි භාගයකින් සමන්විත කළා ඹය හා මී ඔය අතර පිහිටා ඇති අඹන්පොළ, නවගත්තේගම, ගිරිබාව, තඹුත්තේගම, ඇහැටුවැව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලින් මායිම් වූ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 62 න් යුතු පවුල් 18290 ක් ජීවත් වන ලංකාවේ ආර්යය ජනාවාස ආරම්භ වූ මුල් යුගයේ සිටම මෙම ප්‍රදේශයේ ද ජනාවාස වි කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල යෙදුණු බවට ඓතිහාසික සාධක වලින් තහවුරු වූ ලොව ශේෂ වී ඇති එකම බෝධිඝරය ද සිරි සඟ බෝ රජු හිස දන් දුන් ස්ථානය ලෙස ද සැලකෙන හත්ථිකුච්චි විහාරය ද රැස් වෙහෙර ශෛලමය බුදු පිළිමය ද වළගම්භා රජු ඉදි කළ බුදුරුව කන්ද විහාරය ද ලොව විශාලතම සක්මන් පිළිරුව හිමි පාලුකඩවල විහාරය ද ඇතුළු පෞරාණික ස්ථාන කීපයක වත්මන් හිමිකරුවාණන් වූ කෘෂි ප්‍රදේශයක භාරකාරත්වය උසුලන වැව් ඉස්මත්තේ රුක් ගොමුවේ සිසිලස ලබමින් සුන්දර භූමි භාගයක වැඡඹෙන ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එළඹ ඇති වත්මනයේ දාහය නිවා අප විමසන්නට දැනුම ලබන්නට එන ඔබ සැම, කලා නිකේතනානී ගල්ගමුව සංස්කෘතික මෑණියන් ස්නේහයෙන් සුරත් එක් කොට පිළිගනිමු ඔබ සැම.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

වෙනත්

This page is under construction

 

වීදිනාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්