පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

විවිධ ආගම් අදහමින් සහජීවනයෙන් ජීවත්වන හා පල්ලි කොවීල් ආදිය ඇතුළත්ව කතෝලික පූජකවරයෙකු වූ ජුසේවාස් මුණිතුමන්ගේ ධර්ම ප්‍රචාරයට තෝතැන්නක් වූ ජුසේවාස් පුරය ද හිමි වැඩි මුස්ලිම් ප්‍රජාවක් වෙසෙන මෙම කොට්ඨාශයේ ජනතාව සමඟ සුහදව සමඟිව ඔවුන් හා එක්ව අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කරමින් ඉදිරි ගමනක් යෑමට උත්සාහ කිරීමයි.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරීම, පෞරාණික සංස්කෘතික අංගයන් රැකගනිමින් එම අංගයන්ගෙන් පරපෝෂිත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • විවිද ආගම් අදහන ජනතාව හා එක්ව පරිසරයට උචිත වැඩසටහන් කරමින් සදාචාර සම්පන්න පණිවුඩයක් ඔවුන් අතරට එක් කිරීම.
  • දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි පිරිසක් වෙසෙන නිසා ඔවුන්ගේ ආගම් වලටද ගරු කරමින් සාර්ථකව කටයුතු කිරීම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගනිමින් එහි පෞඪත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම.
  • ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට දැනුම ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා සංස්කෘතික පරිහානිය පිළිබඳව සාධක හදුනා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසීම.
  • ජනතාවගේ අදහස් උදහස් විමසමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය ප්‍රජා සේවය සඳහා ඔවුන් හා එක්ව කටයුතු කිරීම.

ඉතිහාසය

හරවත් සංවර්ධනයක් සඳහා ඒ හා සමගාමීව සංස්කෘතිය ද බද්ධ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන සංස්කෘතික සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය  හා ව්‍යාප්තිය සඳහා දිවයින පුරා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ ක්‍රියාවලියට උරදුන් එවකට ජනාධිපතිනී ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායක මැතිණියගේ වැඩපිළිවල යටතේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල බස්නායක මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 1998 නොවැම්බර් මස 28 වන දින මහාචාර්ය විමල් ජී. බලගල්ලේ මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්තානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්