පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

rvProgrammes

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් ( ගුරු දින)
 • ගුරු දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොල
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • වෙසක් කූඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවි බණ
 • පෙරහැර
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගැමේ උත්සවය
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • "සෙනෙහස" රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්