පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

dgProgrammes

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

 • ආයූර්වේද වැඩසටහන්
 • වෛද්‍ය අක්ෂි සායන
 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුරු
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොල
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා
 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවිබණ
 • පෙරහැර
 • බෝධි පුජා
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්විම
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 නැවුම් පුවත්