පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සෑම ජන කොට්ඨාශයකම සංස්කෘතිකාංග වලට ගරු කරමින් සමාජය සාරධර්ම වලින් පරිපූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන ප්‍රදේශයට වඩාත් ඵලදායී ආයතනයක් වීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් සාහිත්‍ය කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිර වීම මඟින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන්ගෙන් සුසැදි සාධු ජනක සමාජ සංස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමයි.

අරමුණු

  • සාරධර්ම වලින් සමන්විත සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම.
  • විවිධ කලා කුසලතා ඔප් නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  • ප්‍රදේශයට අයත් පෞරාණික වැදගත්කමක් ඇති සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම.

ඉතිහාසය

2003/03/14 වන දින එවකට සංස්කෘතික හා අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රවීණ නර්තන ශිල්පී කුලසිරි බුධවත්ත මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්