පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

bwProgrammes

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන්
 • විවිධ දේශන හා වැඩමුළු
 • පෙර පාසල්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපන
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොළ
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • බෝධි පූජා
 • පෙරහැර
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • වෙසක් කූඩු තරඟ
 • දන්සැල්
 • පිරිත්
 • ධර්ම දේශනා
 • ශීල ව්‍යාපාර
 • භාවනා
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දනය
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
 • ‘‘සිත් පහන් වේවා’’ වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • ‘‘සෙනෙහස’’ රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 • ‘‘කෙතක වරුණ’’ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
 • ‘‘නැගෙනහිර නවෝදය’’ වැඩසටහන
 • සංස්කෘතික කදවුර, ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන වැඩසටහන ‘‘ප්‍රදීපාලෝක’’ භාවනා වැඩසටහන
 නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...