පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

bwNews

වියපත් නොවූ සිතුවිලි පුබුදමු

පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභාපති රත්නසිරි අල්විස් මහතාගේ මෙහෙයවීම මත එම සමීතියේ වැඩිහිටි මෑණිවරුන්ගේ හා පියවරුන්ගේ ‘‘වියපත් නොවූ සිතුවිලි පුබුදමු’’ සංස්කෘතිකමය ප්‍රසංගය, පළාත් සභා මන්ත්‍රී ගරු පියල් නිශාන්ත මැතිතුමා බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ප්‍රසන්න සංජීව මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් 2013.08.17 දින බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණි. මෙම ප්‍රසංගය සඳහා සමිතියේ වැඩිහිටි මෑණිවරුන් හා පියවරුන් නර්තන හා සංගීත අංග රාශියක් සඳහා ඉදිරිපත් වුණි.

 

පූජ්‍යපාද ගාල්ලේ ශාසනාරතන ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවිය පිරිනැමීමේ උත්සවය

පයාගල, විහාරකන්ද ශ්‍රද්ධර්මාරාම පුරාණ විහාරයේ විහාරාධිපති රාජකීය පණ්පඩිත සද්ධර්මවාගීෂ්වරාචාර්ය, දර්ශන විශාරද, සාම විනිසුරු, පූජ්‍යපාද ගාල්ලේ ශාසනාරතන ස්වාමීන් වහන්සේට, “රාජගුරු ධම්මාලංකාර සිරි සුමනතිස්ස වංශාභිධජ සද්ධර්මකීර්ති ශ්‍රම විචිත්රංභාණක’’ යන ගෞරව නාමය සහිතව, අමරපුර සිරි සද්ධම්මවංශ මහා නිකායේ, කළුතර තොටමුණ සහිත පස්දුන් කෝරලයේ, ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවිය පිරිනැමීමේ උත්සවය 2013.07.13 දින¸ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු කුමාර වෙල්ගම මැතිතුමා, බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී ගරු පියල් නිශාන්ත මැතිතුමා, බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ප්‍රසන්න සංජීව මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි.

 නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...