පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • ‘‘සිත් පහන් වේවා’’ වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • ‘‘සෙනෙහස’’ රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • ‘‘කෙතක වරුණ’’ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
  • ‘‘නැගෙනහිර නවෝදය’’ වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික කදවුර, ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන වැඩසටහන ‘‘ප්‍රදීපාලෝක’’ භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...