පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/ නෑගම් යාම/ හිසතෙල් ගැමේ උත්සවය
  • "සිත් පහන්වේවා" වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • "සෙනෙහස" රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • "කෙතක වරුණ" වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්