පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා අනුගත වෙමින් ශ්‍රී ලාංකික ජාතික සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සුරකිමින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයෙන් හෙබි ප්‍රභල රටක් ලෙස ඉදිරියට යාමට කටයුතු කිරීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාකිය සංස්කෘතිය සුරැකීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා යහ සමාජයක් ගොඩ නැගීමට ජාති,කුළ,ආගම් භේද නොසලකා කටයුතු කිරීමට සහය වීම.

අරමුණ

  • සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම
  • රටේ පොදු ජාතික සංවර්ධනය සදහා ඔවුන්ගේ යහපත් සිතුම්, පැතුම්, ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීම සහ එම රැකගත් ආකල්ප ආරක්ෂා කර ගැනීමට අත්වැලක් සැපයීම
  • යහ සමාජයක් ගොඩ නැගීම සඳහා යහ පවුලක් ගොඩ නැගීම
  • සංස්කෘතිය, සභ්‍යත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට විවධ වැඩසටහන් දියත් කරමින් මැදිහත් කරුවෙකු වීම

ඉතිහාසය

2002.05.17 වන දින එවකට ඉඩම් අමාත්‍යව සිටි වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා විසින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදි

 

නැවුම් පුවත්