පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ලාංකීය අනන්‍යතාව පිලිබිඹු කරන ජාතික වටිනකමින් යුතු භෞතික සහ අභෞතික උරුමයන් අනාගත පරපුරට උරුම කර දීම සහ සමාජගත කිරීමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය සහ කලා උරුමයන් ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය මගින් ජාතික අනන්‍යතාවක් සහිත අභිමානවත් සමාජයක් ගොඩනැගීමට සහය වීමයි.

අරමුණු

  • සමස්තයක් ලෙස දේශීය සිරිත් විරිත් සුරකින සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනගා ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීම සම්පුදාය සහ නවීනත්වය අතර ඇතිවන ගැටුම නිවැරදිව හදුනාගැනීමට දැනුමින් පිරි සමාජයක් බිහිකිරිම.
  • අනාගතය සදහා කුසලතා පිරි නිර්මාණශීලි පරපුරක් බිහි කිරීම.
  • නවීන සමාජ සංචලතාවන්ට එඩිතරව මුහුණ දිය හැකි පරපුරක්  බිහි කිරීම.

ඉතිහාසය

2001 ඔක්තෝබර් 17 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පී ධර්මසිරි බන්ඩාරනායන මහතා මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්