පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
තිස්සමහාරාම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ කොළඹ වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කි.මී 257-258 අතර පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ක...
තිස්සමහාරාම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ කොළඹ වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කි.මී 257-258 අතර පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ක...

තිස්සමහාරාම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ කොළඹ වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කි.මී 257-258 අතර පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වීරවිල පිහිටි තිස්සමහාරාම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.වයඹින් මත්තල මාගම්පුර ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ ද උතුරු හා ඊසාන දෙසින් ඵෙතිහාසික කතරගම කදුවැටියද නැගෙනහිරින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික් ගඟ හා තුඹන් ඹයද ගිණිකොණින් මාගම්පුර වරායෙන්ද සීමා වී ඇති ඵෙතිහාසික තිස්ස මහ සෑ රදුන් අබියසට පිවිසීමට තව ඇත්තේ කි.මී 6 කි.දොළොස් දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි සිතුල් පව්ව හා පෙර රජ දවස විහාරමහා දේවිය ලංකාවට ගොඩ බට ඵෙතිහාසික තිස්ස කිරින්ද ඇතුළු ඵෙතිහාසික ස්ථාන නැරඹීමට පැමිණි ඔබ සැමට ආයුබෝ වේවා.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්