පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

dpProgrammes

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

 • ආයුර්වේද
 • වෛද්‍ය අක්ෂි සායන
 • මනෝ චිකිත්සක සායන
 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන් දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරු දින)
 • ගුරු දින සැමරුම
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුරු
 • අත්කම් ප්‍රධර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රම දාන
 • ශිල්ප සම්මාදම
 • සිඟිති පොල
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා
 • ශීල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන් සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • නේත්‍ර ප්‍රතිෂ්ඨාපන මංගල්‍ය
 • කවි බණ
 • ආශිර්වාද පූජා
 • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
 • පෙරහැර
 • තොරණ
 • බෝධි පූජා
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන්
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශන
 • කිරි ඉතිරීමේ මංගල්‍ය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සංදර්ශන
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව හා කලා උත්සව
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
 • ශාන්තිකර්ම පැවත්වීම
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 • මනාලියන් දැක්ම
 • අලුත් සහල් මංගල්‍ය
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අළුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
 • "සිත් පහන් වේව" වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • "සෙනෙහස" රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 • "කෙතක වරුණ" වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
 නැවුම් පුවත්