පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අළුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
  • "සිත් පහන් වේව" වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • "සෙනෙහස" රස වින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • "කෙතක වරුණ" වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්