පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඈත ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලබන ශ‍්‍රී ලංකාව සතු සංස්කෘතිකාංග සමාජයට මුදාහැරීම ප‍්‍රවර්ධනය සහ සංරක්‍ෂණය ආදී වැඩපිළිවෙළවල් දියත් කිරීම මගින් ලාංකේය සංස්කෘතිය පිළිබඳ අදහසක් ලොවට ලබා දිය හැකි වේ.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලාංකේය සංස්කෘතික ආරක්ෂා කිරීම, ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම වැනි කාර්ය සම්බන්ධයෙන් පැවරී ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමේ දී ඒ සඳහා සකී‍්‍රයව බද්ධ වෙමින් අප විසින් කළ යුතු යුතුකම් ඉටු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රජාව සහ අවට ජන සමාජය මෙහෙයවීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

අරමුණ

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමේ ප‍්‍රධාන අරමුණු කිහිපයකි, විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රජාව විසින් සිදු කරනු ලබන සියලූම කලා හා සංස්කෘතිකමය කටයුතු සඳහා නන් අයුරින් දායකවීම විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යන කටයුතුවලට සරිලන අයුරින් විද්‍යාර්ථීන් සඳහා මෙන්ම අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල භවතුන් ඇතුලූ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රජාවගේ සමාජ සහජීවනය උදෙසා විවිධ සංස්කෘතික වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම අරමුණු අතර ප‍්‍රධාන වේ.

තව ද ලාංකේය ජන සමාජයෙහි අභිවෘද්ධිය උදෙසා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන හරවත් වැඩසටහන් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ දියත් කිරීම සහ විශ්වවිද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඒ අවට ජන සමාජයට අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන සංස්කෘතිකමය වැඩසටහන් වලට සහයෝගය දැක්වීමත් සහජීවනය සහ සමගිය උදෙසා නව ව්‍යාපෘතීන් හඳුන්වා දී ක‍්‍රියාත්මක කිරීමත් අපේක්‍ෂිතය.

ඉතිහාසය

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය තිලකරත්න කපුගමගේ මැතිතුමන් සහ මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතාගේ සංවිධානයෙන් 2001 සැප්තැම්බර් 11 දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් කේ.කේ.ඩබ්. තිලකසිරි මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය මොන්ටිගොපල්ලව මැතිතුමා විසින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්