පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ඇඹරළුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඇඹරළුව උතුර, වැලිවේරිය.


දුරකතන අංකය: +94 33 3832126+94 33 3832126
විද්‍යුත් ලිපිනය - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථනය
පී.එම්.එන්.ඩී. වික්‍රමසිංහ ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්‍ධන නිළධාරි +94 33 3832126+94 33 3832126
අරුණ දොඩම්පෙ ගමගේ සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්‍ධන නිළධාරී
කැළුම් ප්‍රියශාන්ත පෙරේරා මුරකරු

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 

නැවුම් පුවත්