පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

කොරස ගම්මානයේ පිහිටා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ වෙසෙන සෑම පුද්ගලයෙකු සමගම සුහදව ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික අවශ්‍යතා සපුරාලමින් ඔවුන් හා එකමුතුව ඉදිරියට යාම

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවත්නා සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කිරීම සංරක්ෂණය කොට ඉදිරි පරපුරට දායාද කිරීම දේශීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයකින් හෙබි පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා සුදුසු වැඩසටහන් සම්පාදනය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අරමුණු

සාරධර්ම පිරි ගුණගරුක සමාජයක් ගොඩ නැගීම සඳහා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කරන්නා වූ  විවිධ වැඩසටහන් සංස්කෘතිය හා ගලපමින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කොට අනාගත පරපුර සදාචාරවත් සමාජයක් බවට පත් කිරීම.

ඉතිහාසය

දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් පිහිටුවන ලද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන අතරින් 50 වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය කොරස ගම්මානයේ පිහිටුවා ඇත. එවකට සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්වය ඒ.වී. සුරවීර මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් 2000 වසරේ ජූලි මස 23 දින කොළඹ හලාවත දෙදිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක විද්‍යාලංකාර පරිවෙනාධිපති කැලණීය විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති අතිපූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් විවෘත කර ඇත.

 

නැවුම් පුවත්