පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මීරිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පමුණුවත්ත, මීරිගම


දුරකථන අංකය - +94 33  2276073
විද්‍යුත් ලිපිනය - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම
තනතුර දුරකථන අංකය
එච්.පී. ආර්. කුසුම් කුමාරි මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරිණී +94 33  2276073
සංජීව රොෂාන්ත කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 33  2276073

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්