පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව සතු සංස්කතික අනන්‍යතාවය සුරක්‍ෂිත කරමින්, අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව නවීන ප‍්‍රවණතාවයන්ට ගැලපෙන අයුරින් ලංකාවේ  ඕනෙම පුද්ගල කොට්ඨාශයක් සමඟ ජීවත් වීමට හැකි වන පරිදි දරුවන්ගේ ජීවිත හැඩගැස්වීමයි.

මෙහෙවර

ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව අවශ්‍ය සංස්කෘතික  අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම, ආරක්‍ෂා කිරීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම, සංස්කෘතිය හා සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරීම.

අරමුණු

  • යහපත් සංස්කෘතියක් හා සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ඇති කිරීම.
  • ප‍්‍රාදේශීය වශයෙන් ඇති සංස්කෘතිකමය අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන එම අවශ්‍යතා හැකි පමණින් ඉටු කරදීම.
  • සංයමය, සංවේදී බව පුද්ගලයන් තුළ ඇති කිරීම.
  • හැකියා දක්‍ෂතාවයන් ඇති කිරීම හා දිරි ගැන්වීම.
  • පාරම්පරික සිරිත් විරිත් වල පැවැත්ම අවශ්‍ය බව සමාජයට දැනවීම.

ඉතිහාසය

1999.11.29 දින සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය, ගරු ලක්‍ෂ්මන් ජයකොඩි මැතිතුමා සහ ප‍්‍රවීන කලාශිල්පී තිස්ස අබේසේකර මැතිතුමා

 

නැවුම් පුවත්