පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගතය පිළිබඳ අපේ දැක්ම හැඩ ගස්වන්නේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතිකමය මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය, වියවුලෙන් වියවුලට පත්වෙයි. සංවර්ධනයට සංස්කෘතිකමය මුහුණුවරක් නොදුන්හොත් එහි ආත්මය වියැකී යයි

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයන් සංරක්ෂණය කිරීම. එම අංගයන්ගෙන් පරපෝෂිත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

 • සෝදාපාලුවට ලක් වී ඇති සංස්කෘතිය යළි ගොඩනැගීම
 • පුද්ගලයන් නීතිමය වශයෙන් සංවර්ධනය වීමේදී ඔවුන් තුළ සමාජ සංස්කෘතිකමය සංවර්ධනයක් ඇති කොට සංවේදීභාවයෙන් යුත් මිනිස් පරපුරක් ඇති කිරීම.
 • සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයන් රක්ෂණය කිරීම.
 • සංස්කෘතික අංගයන් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම.
 • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ජීවත් වන සමාජයට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් දැනුම, විනෝදය හා විවේකය ලබා ගැනීමට හැකිඅ ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම
 • පුවත් පත් සඟරා සහ පුස්ථකාල මගින් ජනතාවගේ කියවීමේ රුචිය වැඩි කිරීම හා විනෝදාත්මක ශක්තිය වැඩි කිරීම.
 • විවිධ පාඨමාලා තුළින් සංස්කෘතික හා  කලාත්මක අංශයන්ගේ ප්‍රවීණයන් වැඩිපුර බිහි කිරීම.
 • පාඨක සමාජය හා රසික පර්ශධ තුලින් විවිධ පැතිවලින් දැනුම් සම්භාරයක් ඇති පුද්ගලයන් බිහි කිරීම.
 • පර්යේෂණ කටයුතු තුලින්, වැලකී යන සංස්කෘතිය අංගයන් සොයා බලා ඒවා නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම.
 • පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනා කමින් හා ආගමික වටිනා කමින්ද සාහිත්‍යමය වටින කමින් යුතු ස්ථාන ගවේෂණය කොට සංස්කෘතික උරුමය රැක ගැනීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ආගමික නැඹුරුවක් ඇති විවිධ වැඩසටහන් තුළින් ආගමට ලැදි පිරිසක් බිහි කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන, පළාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සහ ජාතික සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ලංකාව පුරා විහිදුන සංස්කෘතික ජාලයක් ඇති කිරීම.

ඉතිහාසය

දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය 1999-03-07 වන දින පණ්ඩිත අමරදේව ශූරීන් විසින් විවෘත කරන ලදී

 

නැවුම් පුවත්