පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බලපිටිය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සිරිලක බැබළුවාවූ ප‍්‍රඥා මහිමයෙන් යුක්තවූ උගතුන්ගෙන් ගහන වූ විවිධ කලාවන්ගෙන් පෝෂිත වූ ජෛව විවිධත්වෙයන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නෙත් සිත්  පි...
බලපිටිය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සිරිලක බැබළුවාවූ ප‍්‍රඥා මහිමයෙන් යුක්තවූ උගතුන්ගෙන් ගහන වූ විවිධ කලාවන්ගෙන් පෝෂිත වූ ජෛව විවිධත්වෙයන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නෙත් සිත්  පි...

බලපිටිය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සිරිලක බැබළුවාවූ ප‍්‍රඥා මහිමයෙන් යුක්තවූ උගතුන්ගෙන් ගහන වූ විවිධ කලාවන්ගෙන් පෝෂිත වූ ජෛව විවිධත්වයන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නෙත් සිත් පිනවන්නාවූ මාඳු ගං කොමලියගේ පහසලද අතීත ශ‍්‍රී විභූතීන්ගෙන් අලංකෘත මනා ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන්නාවූ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රීක්කයේ බලපිටිය ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කුරුඳුවත්ත ග‍්‍රාමයේ පිහිටා ඇති බලපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1500.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

අයකිරීමක් නැත.

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1500.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1200.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ඇඳුමක්  සඳහා) රු.300.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක්  සඳහා) රු.300.00

 

ශාලා පසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් දිනයක් සඳහා) රු.2000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.400.00
(අෂ්ඨක  සඳහා) රු.3000.00

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...