நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
பத்தேகம கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் காலி மாவட்ட பத்தேகம பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பத்தேகம கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். ...
பத்தேகம கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் காலி மாவட்ட பத்தேகம பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பத்தேகம கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். ...

பத்தேகம கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் காலி மாவட்ட பத்தேகம பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பத்தேகம கலாசார நிலையத்திற்கு தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். வாருங்கள் எமது கலாசார இல்லத்திற்கு.

எமது சேவைகள்

நடன குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

இல்லத்து பிhpத் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல

This page is under construction

 

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல

This page is under construction

 

இல்லத்து பிhpத் குழுக்களை வழங்கல்ஜயமங்கள் காதா ஃ அஷ்டக ஃ பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 
http://centers.cultural.gov.lk/galle/administrator/index.php?option=com_media&view=imagesList&tmpl=component&folder=jaywardenapura/slider

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...