පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

hkProgrammes

ප‍්‍රාදේශිය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ළමා දින
 • උපහාර උළෙලවල්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩ සටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • අත්කම් ප‍්‍රදර්ශන
 • ශ‍්‍රමදාන
 

ප‍්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ධර්ම දේශනා
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • පෙරහැර
 

ප‍්‍රාදේශිය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩ සටහන
 • පැදුරු සාදය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • මනාලියන් දැක්ම
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • අලූත් උවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/ හිස තෙල් ගැමේ උත්සවය
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • "සෙනෙහස" රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්