පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලූත් අවුරුදු  උත්සවය  සහ හිසතෙල් ගෑමේ  උත්සවය
  • ‘‘ සිත්  පහන් වේවා ’’ වෙසක් බැතිගී වැඩසටහන
  • ‘‘සෙනෙහස’’ රසවින්දන සායනය ලෝක ළමාදිනය
  • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...