நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

bpProgrammes

தேசிய நிகழ்ச்சிகள

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் இடல்; விழா
•    ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•     ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
•    போதைப் பொருள் நிவாரண நிகழ்ச்சிஇ;

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    நாட்டாH பாடல் நிகழ்ச்சி
•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    “பெத்துரு சாதய” இசை நிகழ்ச்p
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்களும் கலை விழாவூம்
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல் இரசனை

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தியான நிகழ்ச்சிகள்
•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    பிhpத் நிகழ்ச்சிகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    செய்யூள் தரும போதனை
•    யாசக நிகழ்ச்சி
•    போதி பூஜைகள்
 

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம் மற்றும் முதியோH தினம்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பல் வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன் பள்ளி புத்தாண்டு விழாக்கள்
•    சிறுவH சந்தை
•    சிரமதான நிகழ்ச்சிகள்

 

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம் மற்றும் முதியோH தினம்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பல் வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன் பள்ளி புத்தாண்டு விழாக்கள்
•    சிறுவH சந்தை
•    சிரமதான நிகழ்ச்சிகள்

 புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...