පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

bpProgrammes

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලූත් අවුරුදු  උත්සවය  සහ හිසතෙල් ගෑමේ  උත්සවය
 • ‘‘ සිත්  පහන් වේවා ’’ වෙසක් බැතිගී වැඩසටහන
 • ‘‘සෙනෙහස’’ රසවින්දන සායනය ලෝක ළමාදිනය
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
 

ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍යය
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය  සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
 • ප‍්‍රතිභා තරඟ ගීත රස වින්දන
 

ප‍්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා
 • ශීල සමාදාන
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කූඩු  තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කව් බණ
 • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
 • බෝධි පූජා
 

ප‍්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා  දිනය  හා වැඩිහිට් දිනය
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන
 • වැඩිහිට් සත්කාරක වැඩ සටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • පෙර පාසල්  අවුරුදු  උත්සව
 • සිඟිති පොළ
 • ශ‍්‍රමදාන
 

ප‍්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

 • ආයුර්වේද
 නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...