நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

bpProgrammes

பிராந்திய சுகாதார நிகழ்ச்சிகள்

•    ஆயூHவேதம்
•    மருத்துவ கண் பாpசோதனை
•    மனோ சிகிச்சை மருத்துவ முகாங்கள்

 

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்ததான நிகழ்ச்சிகள்
•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்தம்
•    ஆசியா தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பல் வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    பொதுநல சேலை நிகழ்ச்சிகள்
•    முன் பள்ளி
•    சிரமதானங்கள்
•    சிற்பப் பங்களிப்பு
•    சிறுவH சந்தை
•    ஓய்வாளH சந்திப்பு
•    லொத்தH சீட்டு இழுப்பு

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தியான நிகழ்ச்சிகள்
•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    பிhpத் நிகழ்ச்சிகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    ‘நேத்ரா பிரதிஷ்டாபன மங்கள்ய’ (கண் வைக்கும் விழா)
•    செய்யூள் தரும போதனை
•    ஆசிHவாத பூஜைகள்
•    யாசக நிகழ்ச்சி
•    பெரஹரா (ஊHவளம்)
•    தோரணம்
•    போதி பூஜைகள்


 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    நாட்டாH பாடல் நிகழ்ச்சி
•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் கலை விழா
•    கலாசார ஊHவளம்
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார மற்றும் கலை விழா
•    கலாசார ஊHவளம்
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல் ரசனை
•    சமய வழிபாடு நிகழ்ச்சிகள்
•    “குங்குரு” மாங்கல்யம்
•    அறுவடை கலை விலா
•    கலாசார மாலை
•    மனப்பெண்கள் காட்சி
•    “அளுத் சஹல் மங்கள்ய”

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
•    “கெதக வருண” நிகழ்ச்சிஇ யௌவணோதயம் நிகழ்ச்சிஇ
•    “கிழக்கின் உதயம்” நிகழச்சி
•    கலைசார முகாம் மற்றும் தேசிய விளையாட்டு விழா
•    போதைப் பொருள் நிவாரண நிகழ்ச்சிஇ;
•    “பிரதீபாலோக” தியான நிகழச்சி

 புதிய செய்திகள


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...