පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ksProgrammes

ප්‍රාදේශිය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සදහා වැඩසටහන්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ශීල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරග
 • කවිබණ
 • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
 • කිරි ඉතිරීමේ මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය වීදි නාට්‍ය සංදර්ශන
 • සංස්කෘතික පෙැහැර
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
 • ප්‍රතිභා තරග
 • ගීත අසවින්දන
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • සෙනෙහස  රසවින්දන සායනය ගර්භණී මාතාවන් සදහා
 • ලෝක ළමා දිකය
 නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...