පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

dvProgrammes

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ධර්ම දේශනා
 • දන් සැල්
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • “සිත් පහන් වේවා” වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්