நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள அபிவிருத்தி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹத்தரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை ஃ வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
உடரட்ட நடனம புதன் - 2.00 மதல் 6.00 வரை – வார இறுதி சனிக்கிழமை – 12.00 முதல் 6.00 வரை
01 வருடம் நடனம் கற்க விரும்பும் அனைவருக்கும் அசைவூ மற்றம் சந்தம் ரூபா 300.00 (பதிவூக்காக மட்டும்)
பகத்தரட்ட நடனம செவ்வாய் - 2.00 மதல் 6.00 வரை – வார இறுதி சனிக்கிழமை – 8.30 முதல் 2.00 வரை 01 வருடம் நடனம் கற்க விரும்பும் அனைவருக்கும் அசைவூ மற்றம் சந்தம் ரூபா 300.00 (பதிவூக்காக மட்டும்)
புத்தாக்க நடனம் புதன் - 2.00 மதல் 6.00 வரை – வார இறுதி சனிக்கிழமை – 12.00 முதல் 6.00 வரை 01 வருடம் நடனம் கற்க விரும்பும் அனைவருக்கும் அசைவூ மற்றம் சந்தம் ரூபா 300.00 (பதிவூக்காக மட்டும்)
பகத்தரட்ட நடனம வெள்ளி - 2.00 மதல் 6.00 வரை – வார இறுதி ஞாயிறு – 2.00 முதல் 6.00 வரை 01 வருடம் தமிழ் மொழி ஃ ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் கற்பதற்கு விரும்பும் அனைவருக்கும் உயிரெழுத்துஇ மெய்யெழுத்துஇ விசேட எழுத்துஇ ஒற்றையெழுத்துஇ ஒருமை பன்மைஇ எதிh சொல்இ கோடு சத்திரம்இ படிவங்களை நிறங்களால் நிHமாணித்தல். ரூபா 300.00 (பதிவூக்காக மட்டும்)
நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை (நாட்டாா்)
புதன் - 2.00 மதல் 6.00 வரை – வார இறுதி சனிக்கிழமை – 12.00 முதல் 6.00 வரை 01 வருடம் நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை கற்க விரும்பும் அனைவருக்கும் உடல் வளைவூத்தன்மைஇ பேச்சு விதிமுறைகள்இ கூச்சத்தை நீக்கதல் ரூபா 300.00 (பதிவூக்காக மட்டும்)
மன் சிறுபராய அபிவிரத்தி (முன்பள்ளி) வார நாற்களில் 01 வருடம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு அறிவூடன்கூடிய சிறுபராய பரம்பரையை எதிhகாலத்திற்கு  வழங்கல் ரூபா 500.00 (பதிவக்காக மட்டும்)
ரூபா 300.00 (மாதாந்த கட்டணம்;)
 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...