நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    கீழத்திய இசை
•    பஹத்தரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம்
உடரட்ட நடனம் மாலை மற்றும் வார இறுதி 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
தமிழ் மொழி மாலை மற்றும் வார இறுதி 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் வார இறுதி 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
கீழத்திய நடனம் மாலை மற்றும் வார இறுதி 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
பறை சாற்றல் மாலை 01 வரடம் நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற மாணவனொருவனாக இருந்தல் தொடHபுப்பட்ட வயதெல்லைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாடநெறியை பராமாpத்துப் போகுதல்
 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...